buy flexeril online flexeril no prescription buy flexeril without prescription buy Propecia online buy Propecia buy Propecia no prescription Zyban without prescription Buy Zyban Online buy Zyban no prescription buy flagyl online buy flagyl without prescription flagyl no prescription buy nolvadex online nolvadex no prescription buy nolvadex without prescription buy Vardenafil online Buy Vardenafil No Prescription buy Vardenafil without prescription Blue Mountain Pharmacy Blue Mountain Pharmacy online Blue Mountain Pharmacy online buy Norvasc no prescription Buy Norvasc buy Norvasc online synthroid no prescription buy synthroid online buy synthroid without prescription buspar no prescription buy buspar online buy buspar without prescription buy abilify online abilify without prescription buy abilify no prescription buy effexor online buy effexor without prescription effexor no prescription

Saraybosna Gezilecek Yerler

| 14 Mayıs 2014 |

Saraybosna Gezilecek Yerler

Saraybosna gezilecek yerler listesi başta Osmanlı eserleri olmak üzere bir çok önemli tarihi yapıdan oluşuyor. Saraybosna, ilk olarak 1463 yılında Osmanlı topraklarına katılsa da kısa süre içinde topraklar kaybedildi. Şehrin tekrar ele geçirildiği 1492 yılından itibaren 1878 yılındaki Berlin Anlaşmasına kadar Osmanlı egemenliğinde kaldı. Şehirdeki en önemli eserler ise İsa Bey‘den sonra şehrin ikinci kurucusu sayılan Gazi Hüsrev Bey‘e ait. Kanuni Sultan Süleyman‘ın Bosna Sancak Beyi olan Hüsrev Bey’in eserleri şehrin bir çok yerinde görülebilir. Günümüzde şehirde Osmanlı eserleri dışında da bir çok farklı medeniyete ait eser görmek mümkün.

Saraybosna gezilecek yerler listesinde yer alan tüm yapıların fotoğraflarını üstteki görselde sıralı bir şekilde bulabilirsiniz.

Saraybosna Gezilecek Yerler Listesi

Başçarşı (İng: Baščaršija): Saraybosna merkezinde bulunan tarihi ve kültür merkezi olan bir çarşıdır. 15. yüzyılda inşa edilen bu çarşı 19. yüzyılda geçirdiği yangın nedeniyle inşa edildiği boyutun yarısı kadar kalmıştır. Tarih içerisinde çeşitli saldırılara maruz kalsa da günümüze kadar gelmiştir. Gazi Hüsrev Bey Cami ve Saat Kulesi, Başçarşı’da görülebilecek önemli yapılardandır.

Sebil (İng: Sebilj): Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki simge yapılardan biridir. Sebil ve çeşmeler yapıldıkları dönemde yerli halk ve yolculara su imkanı sağlamak için kullanılmıştır. Sebil, 1891 yılında yapılmıştır. Fakat zaman içerisinde zarar gördüğü için son zamanlarda baştan yapılmıştır. 1984 Olimpiyatları öncesi yenilenen sebil, 2006 yılında tamamen eski görünümüne kavuşturulmuştur.

Gazi Hüsrev Bey Cami (İng: Gazi Husrev Bey’s Mosque): 1530 yılında inşa edilmiş bir başyapıttır. Adını inşa eden kişiden almaktadır. 26 metre yüksekliğindeki kubbesi camiyi özellikle iç kısımdan daha görkemli hale getirmektedir. Cami minaresi ise 47 metre yüksekliğindedir. Kubbe ve diğer kısımlarda yer alan işleme, süsleme ve halı gibi detaylar görülmeye değerdir.

Saat Kulesi (İng: Clock Tower, Boş: Sahat Kula): Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki en yüksek ve en güzel yapılardan biridir. 17. yüzyılda inşa edilen saat kulesi aynı dönemde bir yangın sonucunda zarar görmüş ve 18. yüzyılda yenilenmiştir. Avusturya – Macaristan işgalinden sonra kulenin tepesi eklenmiştir ve sonrasında saat tamamen değiştirilmiştir. Bu saat kulesi Saraybosna’da tam olarak gün batımını işaret etmektedir.

Gazi Hüsrev Bey Bezisten (İng: Gazi Husrev-Bey’s Bezistan): Saraybosna’da en iyi korunmuş durumda olan bezistandır. Günümüzde de ticaret amacıyla hala kullanılmaktadır. 16. yüzyılda yapılmıştır. Bezistan içerisinde 109 metrelik bir sokak ve küçük dükkanlar bulunmaktadır. Yaklaşık 70 kadar dükkanda hala satış yapılmaktadır.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi (Kurşunlu Medrese) (İng: Gazi Husrev-Bey (Kuršumli) Madrassa): 16. yüzyılda inşa edilmiş bir medresedir. Osmanlı döneminde okul olarak kullanılmıştır. İç kısmında bir avlusu, geçiş yolu ve küçük bir havuz bulunmaktadır. Girişten sonra ise öğrenciler için dershane kısmı mevcuttur. Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nde en çok dikkat çeken iç kısmında yer alan işlemelerdir. Medresenin kurulduğu dönemde aynı ismi taşıyan ve 50.000 ciltlik bir kapasiteye sahip olan bir kütüphane de kurulmuştur.

Umut Tüneli (İng: War Tunnel (Tunnel of Hope) Museum, Boş: Sarajevski ratni tunel): Tarihi önemi açısından Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki en önemli yerlerden biridir. Burası Saraybosna’da çekilen acıların görülebileceği bir tüneldir. 1000 kadar kişinin yaklaşık 1000 gün boyunca yaşadığı hayat mücadelesinde kaçıp sığındığı bir yer olan Umut Tüneli 20. yüzyılda yaşanan dramlardan birini yansıtmaktadır. 1993 yılında oluşturulmaya başlanan tünel son olarak 800 metre uzunluğunda, 1,5 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde olarak oluşturulmuştur. Mücadele döneminde bu tünelden gıda, mühimmat transferi yapılmıştır ve Umut Tüneli  zamanla hayatta kalmanın sembolü haline gelmiştir.

Latin Köprüsü (İng: Latin Bridge, Boş: Latinska ćuprija ): Saraybosna’da Miljacka Nehri üzerinde bulunan tarihi bir köprüdür. Köprünün varlığından 16. yüzyıldan beri bahsedilmektedir. 18. yüzyılda meydana gelen bir sel felaketi ardından yenilenmiştir. Köprü üç sütunla desteklenmektedir. Köprü ağızları Saraybosna köprülerine özgü şekildedir. Köprü ayrıca 1.Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep olan Avusturya Macaristan prensi Arşidik Franz Ferdinandın milliyetçi Govrila Princip tarafından suikaste uğradığı yer olmasından dolayı da tarihsel öneme sahiptir.

Morica Han: Saraybosna’da ayakta kalan tek handır. 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başında inşa edildiği düşünülmektedir. Adını, 18. yüzyılda otoriteye karşı mücadele eden Moric kardeşlerden almaktadır. Günümüzde hanın giriş katında bir restoran bulunmaktadır ve 12. yüzyılın ünlü şairi Ömer Hayyam’ın şiir işlemeleri burada görülebilir. 1957’de yangın nedeniyle zarar gören han 1974’de yenilenmiş ve günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur.

Bursa Bezisteni – Saraybosna Müzesi (İng: Bursa Bezistan-Sarajevo Museum, Boş: Brusa Bezistan): 16. yüzyılda Rüstem Paşa tarafından inşa edilmiştir. İnşa edildiği dönemde Bursa’dan getirilen ipek çeşitlerinin satışı için kullanılmıştır. Bezistanda 6 büyük kubbe ve 2 küçük kubbe bulunmaktadır. 20. yüzyılda Bursa Bezistan’ı büyük zarar görmüştür. Sonrasında Saraybosna Müzesi’nin düzeni şeklinde tekrar dizayn edilmiştir. Bu kısımda yer alan galeride Osmanlı ve Avusturya – Macaristan dönemine ait parçalar kronolojik sıra ile görülebilir.

Hünkar Cami (İng: Emperor’s Mosque, Boş: Careva Džamija): Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki güzel camilerden bir diğeridir. 15. yüzyılda yapılmıştır. Tarihi boyunca çoğu kez zarar görse de özellikle kapı kısmı tamamen sağlam kalmıştır. Kubbesi yarı dairesel şekilde olan cami içerisinde bulunan kütüphane zaman içerisinde zarar görmüştür. İkinci Dünya Savaşı ve Saraybosna’nın zor günleri de Hünkar Camii’ni etkileyen olaylardır.

Ali Paşa Cami (İng: Ali Pasha’s Mosque, Boş: Alipašina džamija): 16. yüzyılda Budim Beylerbeyi ve Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı mimarisini yansıtan bu camide tek kubbe bulunmaktadır. 1990 yılında cami, özellikle de kubbesi zarar saldırılar sonucu zarar görmüştür. Son yenileme çalışmaları 2004 ve 2005 yıllarında yapılmış ve günümüzdeki görünümüne kavuşturulmuştur.

Ferhadiye Cami (İng: Ferhadija Mosque, Boş: Ferhad-beg Vuković-Desisalić): 1561 – 1562 yıllarında yapılmıştır. Ferhadiye Camii’ne sonrasında mektep, imarethane ve süs havuzu ile çeşme eklenmiştir. Osmanlı mimarisini yansıtan camide bulunan işleme ve resimler dikkat çekicidir. Mihrap ve köşe işlemelerinde Rumi süslemesi olarak bilinen değerler kullanılmıştır.

Bosna Ulusal Müzesi (İng: National Museum of Bosnia and Herzegovina, Boş: Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine): 1888 yılında kurulan, Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki önemli müzelerden biridir. Bosna’daki ve civar bölgelerdeki en eski müzedir. Birçok entelektüelin böyle bir kuruma ihtiyaç duyulduğunu vurgulaması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda kurulmuştur. Müze içerisinde Arkeoloji, Etnoloji, Doğal Bilimler ve Kütüphane kısımları bulunmaktadır. Müze içerisinde kalıcı kısımların yanı sıra dönem dönem düzenlenen sergileri takip etmekte de fayda vardır.

Saraybosna Katedrali (İng: Cathedral of Jesus Sacred Heart, Boş: Katedrala Srca Isusova): 1881 yılında kurulmuştur. Fakat 1889 yılında açılmıştır. Neo gotik mimari elementlerden faydalanılarak inşa edilen Katedralde 6 tane çan bulunmaktadır. Katedral içerisindeki cam işlemeler ve heykeller mutlaka görülmelidir. Katedralin ön tarafında din adamlarının mezarlarının olduğu bir kısım bulunmaktadır.

Sırp Ortodoks Kilisesi (İng: Orthodox Cathedral of the Holy Mother of God, Boş: Saborna crkva u Sarajevu): 19. yüzyılda üç bazilika kısmı ve 5 kubbe şeklinde Bizans tarzında inşa edilen bir katedraldir. Sırp Ortodoks Katedrali din ve eğitim gibi amaçlarla kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise Mimarlık – Mühendislik Fakültesi olarak hizmet vermiştir. Günümüzde ise İktisat Fakültesi bu yapıda hizmet vermektedir.

Svrzo Evi (İng: Svrzo House, Boş: Svrzina kuća): Saraybosna gezilecek yerler listesindeki en orjinal yapılardan bir diğeridir. Svrzo Evi 17. yüzyılda tipik bir Müslüman ailenin yaşayışının tasvir edildiği bir anı evidir. Glodo ailesi tarafından inşa edilmiştir. Zamanla evi idare edecek erkek üyenin kalmaması nedeniyle Svrzo ailesine devredilmiştir. Bu ev içerisinde döneme ait eşyalar ve atmosfer iyi bir şekilde yansıtılmıştır. Haremlik – selamlık kısmı ile dikkat çekmektedir.

Saraybosna Eski Ortodoks Kilisesi (İng: Sarajevo Old Orthodox Church, Boş: Stara pravoslavna crkva u Sarajevu): Saraybosna’da yer alan bir diğer kilisedir. Yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi olmadığı için kimileri 6. kimileri 12. yüzyılda yapıldığını iddia etmektedir. Kilise tarihi boyunca birçok kez yangın nedeniyle zarar görmüştür ve yenilenmiştir. Kilise mimarisinin yanı sıra içerisindeki değerli ikonlar, el yazmaları ve resimler  nedeniyle de görülmelidir.

Alifakovac Müslüman Mezarlığı (İng: Alifakovac Cemetery & Mahala): Saraybosna’da aynı ismi taşıyan sokakta bulunan bir mezarlıktır. Saraybosna’nın en güzel mezarlarından olarak nitelendirilen mezarlığın sokağın başındadır ve bir platoya bakar. Mezarda bulunan yapı ve taşlar tarih ile ilgili kaynak sağladığı için oldukça önemlidir.

Bakırcılar Çarşısı (İng: Coppersmiths Street, Boş: Kazandžiluk): Saraybosna’da bulunan en eski sokaklardan biridir. Bir zamanlar bakır, alüminyum işleri ile tanınan bu sokak günümüzde de metal işlemeciliği için kullanılmaktadır. 15. yüzyılda yapılmıştır. Oldukça korunmuş bir şekilde günümüze kadar gelmiştir. Çarşıda gezinirken hem işleme yapan ustaları izleyebilir hem de ürünleri satın alabilirsiniz.

Bosna Hersek Kütüphanesi (İng: National and University Library of Bosnia and Herzegovina, Boş: Vijećnica Library): Öncelikle idari bir bina olarak inşa edilen sonrasında kütüphaneye dönüştürülen bir yapıdır. 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen bina öncelikle belediye binası olarak kullanılmıştır. 1949 yılında ise Bosna Hersek Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi haline dönüştürülmüştür. 1992 yılında meydana gelen bir saldırıdan hem bina hem de kitapların büyük bir çoğunluğu etkilenmiştir. Yenileme çalışmaları 1996 – 1999 ve 2000 – 2004 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

Gazi Hüsrev Bey Hamamı (İng: Gazi – Husrev Bey’s Bath, Hammam): 16. yüzyılda inşa edilen hamam Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki bir diğer önemli tarihi yapıdır. İki kısımdan oluşan hamamın bir kısmı erkekler bir kısmı kadınlara aittir. Saraybosna’da Osmanlı mimarisini en iyi yansıtan yapılardandır. Hamamın sadece 45 metre yakınında bir cami olması da hamamın ardından camiye gidildiği düşüncesini güçlendirmektedir.

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi (İng: Gazi Husrev Beys Library): 1537 yılında kurulmuş bir kütüphanedir. 1863 yılına kadar Kurşunlu Medresesi’nin bir parçası olsa da sonrasında taşınmıştır. Kütüphanede bulunan kitaplar güvenlik nedeniyle 1990’larda farklı yerlere götürülmüştür. Kütüphane koleksiyonunda Arapça, Persçe, Türkçe ve Bosna dillerinde 10000 kadar eser bulunmaktadır.

Gazi Hüsrev Bey Türbesi (İng: Gazi Husrev Bey’s Tomb): 16. yüzyılda Gazi Hüsrev Bey tarafından yapılan iki türbeden biridir. Türbe kimin için yapıldıysa onun şanına yaraşır şekilde tasarlanmaktaydı. Bahsedilen iki türbe 1895 yılında restore edilmiştir. 2002 yılında yapılan yenileme çalışmasında ise iç kısmı yenilenmiştir.

Tarih Müzesi (İng: The Historical Museum of Bosnia and Herzegovina): 1945 yılında kurulan bir müzedir. Koleksiyonunda Saraybosna tarihine ait 300.000 kadar parça bulunmaktadır. Sıkıntılı dönemlerde bile eserlerin korunabildiği bir yer olmuştur. Müzede Saraybosna’ya ait yüzyılları yansıtan birçok eser görülebilir. Bayrak, poster, yazılı kaynak, ev eşyası gibi şeyler burada görebileceğiniz parçalardandır.

Saraybosna Müzesi 1878 – 1918 (İng: Museum Sarajevo 1878 – 1918): 1878 – 1918 şehrin Avusturya – Macaristan yönetimi altındayken yaşadıkların gösteren, Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki önemli müzelerden biridir. Müze içerisinde belli temalar kullanılmıştır. İşgalle mücadele, adaptasyon, yeni yaşam şekli, kültür, din, eğitim ve yayın, Bosna konferansı, Franz Ferdinand ve eşinin suikast ile öldürülmesi ve I. Dünya Savaşı gibi temaları müzede görebilirsiniz.

Magribija Cami (İng: Magribija Mosque): Eski Saraybosna’nın batı yönünü yansıtan bir camidir. Caminin 15. yüzyıldan önce yapıldığı düşünülmektedir. Camide 17 tane pencere bulunmaktadır. Zaman içerisinde saldırı ve yangın nedeniyle zarar görse de günümüzde hala iyi durumdadır.

Gazi Hüsrev Bey Tekkesi (İng: Gazi Husrev bey’s Khanqah): 1531 yılında inşa edilmiş bir tekkedir. Sufi eğitiminin yanı sıra derviş eğitiminin de verildiği bir yerdi. Saraybosna’da dini eğitim açısından önemli bir yerdir. Birkaç olay nedeniyle zarar görse de 1998 yılında yenilenmiştir.

Gazi Hüsrev Bey Muvakkithanesi (İng: Gazi Husrev bey’s Muwaqqithana): Gökyüzü incelemeleri yapmak için kurulmuş bir yerdir. Yapı içerisinde gökyüzü incelemeleri yapmak ve Güneş saatini belirlemek için kullanılan birçok alet bulunmaktadır. Saatin hesaplanması özellikle namaz saatleri nedeniyle önemliydi. Saraybosna’da teknik içerikli yapılar arasında mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir.

Avaz Twist Tower: Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki en yeni yapılardan biridir. Avaz Twist Tower Saraybosna’da bulunan 176 metrelik bir gökdelendir. Şehrin iş merkezi sayılan Marijin Dvor’da bulunmaktadır. 2008 yılında bitirilen bina Alman şirket Schübo tarafından dünyanın en güzel 10 yapısından biri olarak seçilmiştir.

Saraybosna Gülü (İng: Sarajevo Rose): Bir patlama sonucu oluşan yarığın kırmızı reçine ile dolması sonucu oluşan bir yapıdır. Saraybosna’nın birçok patlama ve saldırıya maruz kaldığı düşünülünce oldukça anlamlı bir şekildir.

Miljacka Nehri (İng: Miljacka, Boş: Miljacka): Tamamı Saraybosna içerisinde bulunan bir nehirdir. Şehrin üzerine kurulu olduğu bu nehirde yüzmek mümkün olmasa da botlar ile gezinmek mümkündür.

Keçi Köprü (İng: Goat’s Bridge, Boş: Kozija Ćuprija): Paljanska ve Mokranjska Miljacka arasında bulunan köprüdür. 16. yüzyılda yapılmıştır. Bağlantı için de kullanılan köprü yapıldığı dönemde vezir ve sultanların buluşma noktası olarak da kullanılmıştır.

Roma Köprüsü (İng: Roman Bridge):  Bosna Nehri üzerinde kurulu olan köprüdür. Şehirde eskiden günümüze gelen dört taş köprüden biridir. 16. yüzyılda yapılmıştır.

BBI Center : Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki en güncel yapılardan olan BBI Center Saraybosna’da bulunan bir alışveriş merkezidir. 43.000 metre karelik bir alan üzerine kurulu olan BBI Center Bosna Hersek’teki en büyük alışveriş merkezlerinden biridir. Bu alışveriş merkezinde giyim, dekorasyon, ev eşyası gibi ürünleri satın alıp bir şeyler yiyip içebilirsiniz.

Yukarıdakiler dışında Saraybosna gezilecek yerler listesine; Sarı KaleBeyaz KaleBüyük Safarad Tapınağı (Great Sephardic Temple, Il Kal grandi), Eski Tapınak (Il Kal Vježu, The Old Temple), Yeni Tapınak (Novi Hram, The New Temple), Yahudi MüzesiYahudi Mezarlığı ve Saraybosna Sinagogu‘nu da (Ashkenazi Synagogue) dahil edebiliriz.

Etiketler: , , , , , , , , , ,

Kategori: Gezilecek Yerler, Saraybosna

Bir Cevap Yazın