Bursa Karabaş-ı Veli Dergahı
Karabaş-ı Veli Dergahı

Karabaş-ı Veli Dergahı; 1550 yılında vefat eden, Halvetiye Tarikatı’na bağlı Şeyh Yakup Çelebi tarafından Bursa‘da kurulmuştur. Dergahın kuruluşundaki orijinal yapılar maalesef günümüze ulaşamamıştır. Bugünkü semahane; kubbe kasnağındaki Fetih Suresi’nin sonunda yer alan Mehmed Karamanı imzalı ketebeye göre 1822 yılında yapılmıştır.

Dergah; semahane, şeyh odaları, misafir odaları, iki derviş odası, sofa ve abdesthane gibi kısımlardan meydana gelmektedir. Karabaş-ı Veli Dergahı’nın semahanesi, 2.Mahmud devriyle bilinen ampir üslubuyla inşa edilmiştir. Ana duvarları ahşap dikme, payanda ve çatkılarıyla hazırlanmış olan Semahane’nin iç mekanı; küpeşte parmaklıklarla dairesel bir şekil alıp sekiz ahşap sütun ile desteklenen ahşap kubbe ile oluşturulmuştur. 19.yüzyıldan itibaren Kadiriye Tarikatı’nın Eşrefiye koluna bağlı şeyhler tarafından idare edilmiştir. 1925 yılında tekkelerin kapatılmasıyla Karabaş-ı Veli Dergahı’nın semahanesi, bir süre idman yurdu diğer kısımları ise ev olarak kullanılmıştır. Semahane’nin doğu tarafında yer alan hazire ise günümüze kadar ulaşmıştır. Bu hazirede; dergah kurucusu Şeyh Yakup Çelebi, dergah şeyhlerinden Süleyman Vehbi Efendi, Emin Efendi ve Mehmed Halebi’nin yanı sıra Bursa’da resmi görevli bazı zevat ile eşlerine ait kabirler yer almaktadır.

Bursa gezilecek yerler Karabaş-ı Veli Dergahı
Karabaş-ı Veli Dergahı, Bursa

Belediye tarafından 2002 yılında restorasyon çalışmasından geçirilen dergah; 2005 yılında tamamlanmış ve Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi olarak işlevsellik kazandırılmıştır. Sonrasında, Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği ile iş birliği içerisinde yapının tanıtımı yapılmış ve bu kültür, ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere sunulmuştur. Dergahda, aylık etkinlik programı doğrultusunda; ney dinletileri, sema gösterileri, şiir dinletileri, geleneksel Türk el sanatları sergileri, musiki ve kahve sohbetleri gibi aktiviteler düzenlenmektedir.

Yorum Yapın

Lütfen yorum yazın.
Lütfen adınızı yazın